Početna / Projekti / Realizovani projekti

Realizovani projekti

Image not exists

Saradnja sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju

Državna revizorska institucija Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju potpisale su Memorandum o saradnji u januaru 2021. godine, čiji je glavni cilj saradnja i pružanje doprinosa transparentnosti i odgovornosti crnogorskih institucija. 

Image not exists

IPA II 2014-2020 Projekat „Uspostavljanje Registra revizorskih preporuka i izrada nove internet stranice DRI

Sveopšti cilj projekta jeste doprinijeti poboljšanju sveukupne transparentnosti i odgovornosti organa javne uprave povećanjem uticaja DRI i vidljivosti nalaza i revizije DRI

Image not exists

Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela Crne Gore

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela. Podrška Državnoj revizorskoj instituciji se odnosila na unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta DRI, izradu Komunikacione strategije i Strategije upravljanja ljudskim resursima, standardizaciju procesa vršenja finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha u skladu sa međunarodno priznatim revizorskim standardima, pružanje obuka za revizorski kadar i poboljšanje kapaciteta u cilju efikasnijeg IT upravljanja.

Projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

Projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

U aprilu 2014. godine, Državna revizorska institucija Crne Gore potpisala je Ugovor s Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori o početku realizacije tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore“.

Projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore“ sprovodila je Državna revizorska institucija Crne Gore, kao korisnik projekta u saradnji s partnerom, Nacionalnom kancelarijom za reviziju Republike Litvanije. Projekat, koji je finansiran od Evropske komisije u ukupnoj vrijednosti od 250,000.00€, realizovan je kroz pet aktivnosti u trajanju od osam mjeseci.

Image not exists

Projekat Evropske Unije - Jačanje eksterne revizije u Crnoj Gori

U martu 2010.godine potpisan je dogovor između Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i GTZ-a (Njemačke organizacije za tehničku saradnju) sa ciljem jačanja eksterne finansijske kontrole u javnom sektoru. Na taj način je u maju 2010.godine pokrenut projekat ’Jačanje eksterne revizije u Crnoj Gori (SEA)’.

PDF dokument

Image not exists

Saradnja sa GTZ

U okviru Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope iz 2001. godine, Vlada Crne Gore i Savezne Republike Njemačke dogovorile su se o bilateralnoj saradnji na projektu „Osnivanje i formiranje vrhovne revizorskeinstitucije u Crnoj Gori”, kao doprinos unaprijeđivanju transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) obezbijedilo je neophodnasredstva za projekat i ovlastilo Njemačku organizaciju za tehničku saradnju (GTZ) za sprovođenje ovog projekta.

PDF dokument