Početna / O nama / Sektori i odjeljenja / Sektor III

Organizacija/Sektor III


Sektor III sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju državnih fondova;
  • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti;
  • Odjeljenje za reviziju informacionih sistema.

Sektor III nadležan je za:

  • Reviziju finansijskih izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda rada, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za obeštećenje i Investiciono- razvojnog fonda Crne Gore i Zavod za zapošljavanje.
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo ekonomskog razvoja: Zavod za metrologiju; Zavod za intelektualnu svojinu; Akreditaciono tijelo Crne Gore; Fond za energetsku efikasnost; Institut za standardizaciju; Ministarstvo zdravlja: Institut za javno zdravlje; Ljekarska komora; Farmaceutska komora. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove; Uprava za šume; Uprava za vode.
  • Reviziju informacionih sistema.