Početna / O nama / Sektori i odjeljenja / Sektor IV

Organizacija/Sektor IV


Sektor IV sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju potrošačkih jedinica iz oblasti sudstva, ustavnog sudstva i tužilaštva;
  • Odjeljenje za reviziju političkih partija i korisnika sredstava državnog budžeta;
  • Odjeljenje za reviziju regulatornih agencija.
  • Odjeljenje za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju, saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću.

Sektor IV nadležan je za:

  • Reviziju potrošačkih jedinica iz oblasti sudstva, ustavnog sudstva i tužilaštva: Sudstvo; Ustavni sud Crne Gore; Tužilaštvo; Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu; Centar za alternativno rješavanje sporova.
  • Reviziju političkih partija i korisnika sredstava državnog budžeta: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore; Centar za posredovanje; Ministarstvo vanjskih poslova: Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima; Diplomatsko konzularna predstavništva; Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
  • Reviziju regulatornih agencija: Agencija za sprječavanje korupcije; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Agencija za mirno rješavanje radnih sporova; Agencija za lijekove i medicinska sredstva; Agencija za duvan; Agencija za elektronske medije Crne Gore; Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost; Agencija za nadzor osiguranja; Agencija za civilno vazduhoplovstvo; Agencija za energetiku; Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja; Agencija za zaštitu konkurencije; Revizorsko tijelo.