Početna / O nama / Sektori i odjeljenja / Sektor V

Organizacija/Sektor V


Sektor V sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju jedinica lokalne samouprave;
  • Odjeljenje za reviziju privrednih društava čiji je osnivač država ili u kojima država ima većinsko vlasništvu;
  • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti privrednih društava u vlasništvu lokalnih samouprava i reviziju uspjeha.

Sektor V nadležan je za:

  • Reviziju jedinica lokalne samouprave: Egalizacioni fond; Dotacije opštinama; Senat prijestonice;
  • Reviziju privrednih društava čiji je osnivač država ili u kojima država ima većinsko vlasništvo;
  • Finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti privrednih društava u vlasništvu lokalnih samouprava i reviziju uspjeha.