Početna / O nama / Senatori / dr Branislav Radulović

Senator, dr Branislav Radulović

Funkcija

Član Senata

Telefon:

020 407-409

Faks:

020 407-417

E-mail:

baner@dri.co.me

Biografija:

Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu  na studijskom programu „Ekonomija javnog sektora.“ i doktorirao na Univerzitetu  „Mediteran“ na temi „Budžetska kontrola i revizija turističkog javnog sektora.” Izabran je u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za ekonomiju i biznis UM gdje je profesor na  predmetima „Kontrola i revizija“, „Interna kontrola i revizija” i „Revizija javnog sektora, a na Pravnom fakultetu profesor je na predmetu „Kompanijsko pravo”. Na Fakultetu za evropske i državne studije je profesor na predmetu „Finansije i finansijsko pravo“.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine.

Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Ovlašćeni je predavač i ispitivač na Insitutu računovođa i revizora (IRR) i član je Redakcije časopisa  Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRRCG) „Računovodstvo i revizija”.

Ovlašćeni je ispitivač za sticanje licence – državni revizor, kao  i za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije: ovlašćeni računovođa. Ranije je bio ovlašćeni ispitivač na stručnom ispitu za rad u državnim organima Uprave za kadrove i autor priručnika za polaganje ispita.

Imenovan je od strane Upravnog odbora privredne Komore Crne Gore za člana Arbitražnog suda Komore.

Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore 2018. godine izabran je za predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore (na Skupštinama Udruženja 2008. i 2012. godine biran je za potpredsjednika Udruženja pravnika, a u prethodnom  mandatu bio je Generalni sekretar Udruženja).

Od 2008. godine obavlja funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.

Završio je više specijalističkih programa iz oblasti revizije javnog sektora, privrednopravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava.

Bio je član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, stečaju i insolventnosti privrednih društava, koncesijama, eksternoj reviziji i dr.

Stekao je certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu Electronic commerce in banking and trade i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu „Javne politike i demokratsko rukovođenje” (2007.), certifikat na programima UN/INTOSAI u Beču (2014-2015), na programima Evropskog revizorskog suda, a 2016. godine stekao je certifikat USAID i Centra za revizorsku izuzetnost za program revizije performansi.

Boravio je na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003.), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007.) i Norveškoj (2011.) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik je XIX, XX i XXI Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007.), Johanesburgu (2010.), Pekingu (2013.), Abu Dabiju (2016.) i Moskvi (2019.) godine.

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora „Revizija javnog sektora“, priručnika „Privredno pravo” u izdanju UZK, kao i 40 stručnih radova i tekstova iz oblasti budžetskog prava, revizije javnog sektora, ustavnog prava, savremenih političkih sistema i istorije države i prava objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je naučnih članka koja su objavljena u izdanjima Hrvatske akademije nauka i umjetnosti 2018. i 2019. godine i saradnik na izradi Leksikona diplomatije CANU.

Oženjen, otac dvoje djece.