Početna / O nama / Sekretar Institucije / Dobrila Glomazić

Sekretarka Državne revizorske institucije, Dobrila Glomazić

Telefon:

020 407-404

Faks:

020 407-408

E-mail:

dobrila.glomazic@dri.co.me

Lični podaci:

Datum rođenja: 20. januar 1970. godine

Mjesto rođenja: Mojkovac, Crna Gora

Biografija:

Osnovnu školu završila je u Mojkovcu, a Srednju ekonomsku školu u Podgorici. Diplomirala je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na smjeru javne finansije. Pohađala je Magistarske studije na Ekonomskom fakultetu smjer «Računovodstvo i revizija« 2005/2006 godine.

Prvo radno iskustvo započela je 1993. godine u Fabrici “4. novembar” u Mojkovcu u kojoj je radila do 1995. godine. Od 1995 - 2000. godine svoj radni angažman nastavlja u  Direkciji javnih prihoda Crne Gore, na poslovima utvrđivanja i naplate javnih prihoda, nakon čega je do 2004. godine radila na poslovima savjetnice za spoljnju trgovinu u Direkciji za robne rezeve.  

Od 2004. godine svoju profesionalnu karijeru nastavlja sa radom u Poreskoj upravi CG, kao Rukovoditeljka Službe za ekonomsko finansijske poslove, a od 2010 – 2014. godine u Ministarstvu za informaciono društvo na poslovima: Načelnica Službe za opšte poslove i finansije.

Od januara 2014. godine zaposlena je u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, kao državna revizorka - rukovoditeljka odjeljenja.

Od februara 2020. godine obavljala je poslove vršioca družnosti – Sekretarka institucije, a iste godine u julu imenovana je na navedenu funkciju.

Članica je EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i učesnica više međunarodnih konferencija i seminara u organizaciji EUROSAI I INTOSAI, kao i raznih obuka iz oblasti finansija, revizije i računovodstva, organizovanih na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Svoje profesionalne aktivnosti i rezultate ostvarila je i kao članica Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji kroz pregovaračko poglavlje 5 - Javne nabavke. Takođe, veliki doprinos dala je kao članica Koordinacionog tijela za praćenje i sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki u periodu 2011-2015. godine, a pored toga kao i članica više radnih grupa iz oblasti integriteta, evidencije državne imovine, upravljanja i unutrašnjih kontrola i dr.

Angažovana je kod Uprave za kadrove za predavača – trenera za realizaciju specifičnog Programa obuka za sticanje i unapređenje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru i kao stručno lice za učešće u selekciji kandidata u postupku provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina.

Udata i majka dvoje djece.