Početna / O nama / Sektori i odjeljenja / Sektor II

Organizacija/Sektor II


Sektor II sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta;
  • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti;
  • Odjeljenje za razvoj i vršenje revizije uspjeha;
  • Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha;
  • Odjeljenje za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha.

Sektor II nadležan je za:

  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Predsjednik Crne Gore; Skupština Crne Gore: Državna Izborna komisija. Vlada Crne Gore: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore; svi sekretarijati i druga tijela u okviru Vlade i Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore; Kabinet Predsjednika Vlade; Državni protokol; Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte; Sekretarijat za zakonodavstvo; Komisija za koncesije; Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi organi nad kojima ministarstvo vrši nadzor; Ministarstvo nadležno za poslove javne uprave digitalnog društva i medija: Uprava za kadrove; Uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo odbrane: Direkcija za zaštitu tajnih podataka. Ministarstvo nadležno za prosvjetu, nauku, kulturu i sport: Policijska akademija; Zavod za školstvo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Centar za stručno obrazovanje; Uprava za zaštitu kulturnih dobara; Državni arhiv; Uprava za sport i mlade; Javne ustanove iz oblasti prosvjete, nauke, kulture i sporta: Crnogorsko narodno pozorište; Kraljevsko pozorište “Zetski dom”; JU Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”; Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore; JU “Prirodnjački muzej Crne Gore”; JU Crnogorska kinoteka; JU “Muzički centar Crne Gore”; JU Biblioteka za slijepe Crne Gore; JU “Narodni muzej Crne Gore”; JU “Pomorski muzej Crne Gore”; JU “Centar savremene umjetnosti Crne Gore”; JU “Filmski centar CG”; Ministarstvo nadležno za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam: Zavod za hidrometorologiju i seizmologiju; Uprava javnih radova; Agencija za zaštitu prirode i životne sredine; Nacionalna turistička organizacija; Centar za ekotoksikološka istraživanja Crne Gore. Samostalne potrošačke jedinice: Univerzitet Crne Gore; Fakultet za crnogorski jezik i književnost; Agencija za nacionalnu bezbjednost; Zaštitnik ljudskih prava i sloboda; Crnogorski olimpijski komitet; Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; Matica crnogorska; Ispitni centar; JP Radio - televizija Crne Gore; JU “Službeni list Crne Gore”; Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca.
  • Odjeljenja za reviziju uspjeha nadležna su za: utvrđivanje uspješnosti ostvarivanja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih finansijskih transakcija, programa, projekata, korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih reursa subjekata revizije kao i efekte ostvarenih ciljeva i rezultata u odnosu na planirane; razvoj i reviziju uspješnosti korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa, uključujući ispitivanje i svih aktivnosti subjekata revizije u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i razvoj revizije uspješnosti i uspostavu metodoloških standarda revizije uspjeha.
  • Standardizaciju postupaka revizije, normiranje i praćenje propisa od značaja za ostvarivanje funkcije revizije.