Početna / O nama / Senatori / dr Milan Dabović

dr Milan Dabović

Funkcija:

Član Senata

Telefon:
020 256 930

E-mail:
milan.dabovic@dri.co.me

Lični podaci:

Datum rođenja: 10. oktobar 1960. godine

Mjesto rođenja: Brčko, Bosna i Hercegovina.

 

Biografija:

Obrazovanje – Završio osnovnu i srednju školu u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na temu "Efikasnost investicija u turizmu sa posebnim osvrtom na crnogorsko primorje". Poslijediplomske studije „Programiranje razvoja i poslovno planiranje“ upisao je 1985. godine i 8. jula 1989. godine izradio je i odbranio magistarski rad na temu "Problemi prilagođavanja privredne strukture u Crnoj Gori privredno sistemskim promjenama". Doktorsku disertaciju pod naslovom "Strukturne disproporcije u Jugoslovenskoj privredi i mogućnost njihovog prevazilaženja", odbranio je 05. aprila 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U 2008. godini izabran je u zvanje naučnog savjetnika na  Ekonomskom institutu Beograd.

Usavršavanja - Budžetsko izvršenje – kurs u okviru programa za evropske tranzicije, USAID, 2000. godine; Program globalnog finansijskog sistema-struktura, kriza i reforme, Univerzitet na  Harvardu, Državna škola, Džon F. Kenedi, 2002 godine; Programsko budžetiranje, Centar za finansije, Ljubljana  - odjeljenje za fiskalne poslove Međunarodnog monetarnog fonda, 2007. godine; Obuka za predavače Uprave za kadrove, 2006. godina, Efikasna praksa saradnje između državnih revizorskih institucija i građana, UN/INTOSAI, 2010. Godina.

Radno iskustvo - Od 1987. do 1992. godine radio je na mjestu savjetnika za planiranje ekonomskih tokova u Opština Podgorica; od 1992. do 1996. godine nalazio se na dužnosti načelnika Centra za fiskalnu analizu i poresko knjigovodstvo u Direkciji javnih prihoda; od 1996. godine do 2006. godine radio je na mjestu pomoćnika ministra za planiranje i izvršenje budžeta u Crnoj Gori u Ministarstvu finansija;  u 2006. godini imenovan je za člana Senata Državne revizorske institucije na poslovima rukovođenja revizijom javnog sektora i predsjednika Senata imenovan je u avgustu 2013. godine. 

Pedagoška aktivnost – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, predavač i član ispitne komisije, Specijalistički kurs „Budžetski postupak i kontrola budžeta’’ 2003; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, predavač i član ispitne komisije, Specijalistički kurs „Revizija javnih sredstava“, 2009. godine; Državna revizorska institucija Crne Gore, predavač i član ispitne komisije Program obuke za polaganje i sticanje zvanja državni revizor, od 2008. godine; Državna revizorska institucija Republike Srbije, predavač i član ispitne komisije, Program obuke za polaganje i sticanje zvanja državni revizor 2010. i 2011. godine; Regionalna škola za javnu administraciju – Danilovgrad, predavač, Upravljanje javnim finansijama, 2012. godina; Uprava za kadrove, predavač, Priprema kandidata za polaganje stručnog ispita, Sistem javnih finansija i državni budžet od 2006. godine; Univerzitet „Mediteran“ Podgorica, vanredni professor, predmeti: Javne finansije i makroekonomija, od 2006. – 2020. godine Univerzitet „Mediteran“ Podgorica, Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School”; Univerzitetu za reviziju u Nanjing-u, počasni profesor na Univerzitetu za reviziju u Nanjing-u, revizija javnog sektora, 10. jula 2017 godine; predavač na Univerzitetu Donja Gorica, Pravni fakultet na predmetu Finansijsko pravo u 2022. godini.

Objavljene knjige i publikacije - prof. dr Dejan Popović. dr Milan Dabović, Miodrag Pavlović, Predrag Radlovački, Budžetski postupak i kontrola budžeta, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet,Beograd, 2003 godine; dr Milan Dabović, Javne finansije – hrestomatija, fakultet za poslovne studije Podgorica, 2007 godine; dr.Predrag Goranović, mr.Milan Dabović, Koviljka Mihailović, Jovan Đuranović, Veljko Vujović – Poreski sistem Crne Gore komentar zakona, UNIREX, Podgorica, 1995 godine; dr Milan Dabović, Budžetski sistem u Crnoj Gori -  Komentar Zakona o budžetu,  Uprava za kadrove, Podgorica, mart 2010. godine; Dr Milan Dabović, Sistem javnih finansija, pisani materijal, Ministarstvo inostranih poslova iz Norveške,  UNDP i Državna revizorska institucija Republike Srbije, Beograd, 2011. godine ; dr. Milan Dabović: Sistem javnih finansija i državni budžet, priručnikl, Uprava za kadrove Crne Gore, Podgorica, 2007. godine; dr Milan Dabović: Planiranje i izvršenje državnog budžeta, priručnik, Uprava za kadrove Crne Gore, Podgorica 2007. godine; dr Milan Dabović: Priručnik za polaganje revizorskog ispita –Upravljanje javnim finansijama, Crna Gora, Državna revizorska institucija, Podgorica, januar 2008. godine; dr Milan Dabović: Priručnik za polaganje revizorskog ispita –Sistem javne potrošnje, Crna Gora, Državna revizorska institucija, Podgorica, januar 2018. godine; dr Milan Dabović: Sistem upravljanja javnom potrošnjom-Priručnik, Podgorica, novembar, 2020. godine prof. dr Vera Leko, prof. dr Dejan Popović, prof. dr Milan Dabović, prof. dr Božidar Raičević, prof.dr Dragana Gnjatović, prof.dr Gordana Ilić – Popov, Jovan Papić, prof.dr slobodan Krčevinac, Vrhovna državna revizija javnih sredstava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008. godina; Priručnik za planiranje i vršenje finansijske revizije, dr Milan Dabović, mr Branislav Radulović, Dragiša Pešić, Stana Bešović, Vladan Perović, Slavka Tomić, Gaga Gegaj, Podgorica, 2012. godine.

Objavljeni stručni radovi - mr. Milan Dabović, Jovan Đuranović, Porez na imovinu, Profit, br.1, 1994 godine; mr.Milan Dabović, Jovan Đuranović, Porezi i doprinosi na prihod od samostalne djelatnosti, Profit br.2,1994 godine; mr Milan Dabović, Jovan Đuranović, Stope i akcize opšteg poreza na promet proizvoda i usluga, Profit br.2, 1994 godine; dr Milan Dabović, Osnovni elementi poreskog knjigovodstva, Računovodstvo i finansije, br.5, 1997 godine; Milan Dabović, Sistem budžetske evidencije, Računovodstvo i finansije,br.8, 1997 godine; mr Milan Dabović, Uticaj fiskalne politike na transformaciju svojine i preduzetništva u Crnoj Gori, Luca- casopis za filozofiju i sociologiju, 1996 godine; dr Milan Dabović, Modeli strukturnih disproporcija i nezaposlenost, Računovodstvo I finansije, br. 9, 1999 godine; dr. Milan Dabović, Finansijski tokovi u javnom sektoru, Računovodstvo i finansije,broj 4, Podgorica, aprila 2002 godine; dr.Milan Dabović, Značaj uvođenja nove klasifikacije budžeta po standardima MMF-a, Računovodstvo i finansije,broj 617,Podgorica jun-jul 2001. Godine; dr. Milan Dabović, Poreske stope i poreski sistem, Računovodstvo i finansije, broj 3,Podgorica, mart 2002. Godine; dr.Milan Dabović, Evidencija budžeta i međunarodni standardi, Računovodstvo i finansije,broj 3, mart 2001. Godine; dr Milan Dabović, Aspekti finansiranja javnih rashoda u Crnoj Gori, Računovodstvo i finansije, broj 10, Podgorica, oktobra 2001. Godine; dr Milan Dabović, Izvještavanje za budžetske korisnike, Računovodstvo revizija i finasije, broj 5, maj 2003 godine; dr Milan Dabović, Predlog Pravilnika o načinu izvještavanja budžeta, vanbudžetskih fondova, opština i potrošačkih jedinica,, Računovodstvo revizija i finansije, broj 7-8, jul-avgust, 2003 godine; dr.Milan Dabović, spec.oec.Ivana Vuletić, Jedinstvena klasifikacija računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština; Računovodstvo revizija i finansije, br.7-8, jul-avgust 2005 godine; dr.Milan Dabović, Planiranje budžetskih prihoda; Računovodstvo revizija i finansije, br. 6 jun 2006 godine; Phd Milan Dabović, Relationship amongst SAI's independence, Performance and Good-governance, The III-rd Anual Scientific Conference, Publications ALSAI - 01/2015/36,ISBN:978-9928-159-29-8, Tirana 2015. Godine; Phd Milan Dabović, PERCAKTIMI I RISKUT, MATERIALITETIT DHE KOMPIONIT NE FAZEN E PLANIFIKIMIT TE AUDITIMIT, ANALIZA E RISKUT Volumi I re, Konferenca e IV-t Shkencore, 22-22. 2016 godine; Ph Milan Dabović, Adding value to Montenegro and to extwrnal public audit, JOURNAL, Realising European added value, European Court of auditors, Novembar, 2020.

Međunarodni seminari i konferencije – XIX Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) (Meksiko Siti, novembar 2007. godine);  XX Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (Johanesburg, novembar 2010. godine);  XXI Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (Peking, oktobar 2013); XXIII Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (septembar 2019. godine, Moskva); IX EUROSAI Kongres (jun 2014. godine, Hag); X EUROSAI Kongres (maj 2017. godine, Istanbul); XI EUROSAI Kongres (maj 2022. godine, Prag); sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorksih institucija zemalja članica EU (Luksemburg oktobar 2014. godine; Bratislav oktobar 2016. godine; Luksemburg; Dubrovnik oktobar 2018. godine; Varšava jul 2019. godine; Luksemburg maj 2022. godine); učesnik međunarodne radionice „Revizorska odgovornost“ u organizaciji Međunarodnog budžetskog partnertstva (Vašington, novembar 2017. godine); konferenciji „Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja i revizija: Regulativa, praksa i pitanja implementacije“ (Taškent, decembar 2017. godine) – učesnik; učešće na radionicama, seminarima pod okriljem Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog revizorskog suda (mart 2022. godine Pariz, februar 2020. godine Pržno; septembar 2016. godine, Sarajevo; novembar 2016. godine, Ankara) – učesnik; Konferencija „Parlamentarni nadzor javnih finansija“ maj 2019.godine – Priština – učesnik; Konferenciji „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“ maj 2018.godine – Sofija – učesnik; Institut internih računovođa i revizora Crne Gore, Unapređenje efikasnosti interne revizije – predavač na temu Eksterna revizija javnog sektora u Crnoj Gori; Državna revizorska institucija i GTZ,  „Upravljanje ljudskim resursima“ – Izlaganje; Integracija revizorske prakse i razmjena iskustava među zemljama Jugoistočnog regiona; OSCE, Nacionalni institut za demokratiju Jačanje demokratije kroz profesionalne aktivnosti parlamenta, predavač na temu Budžetski sistem Crne Gore; Svjetska banka Upravljanje javnim rashodima – izlaganje; Iskustvo crnogorski reformi i naučene lekcije, dr Milan Dabović, pomoćnik ministra za finansije Crna Gora.

Oženjen, otac dvoje djece.