Početna / Aktuelnosti / revizijom elektronske usluge strucno osposobljavanje lica sa stecenim

Revizijom Elektronske usluge - Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem ocijenjeno uspješno povezivanje poslodavaca i korisnika

Podgorica, 15. maj 2024.godine – Polazeći od činjenice da stručno osposobljavanje predstavlja kontinuiranu, programsku i sistemsku aktivnost za sticanje znanja, vještina i kompetencija za samostalno obavljanje poslova, DRI je sprovela reviziju elektronske usluge: Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem, u cilju provjere efiktivnosti elektronske usluge.

Državna revizorska institucija, je, u postupku predmetne revizije, sprovedene u periodu januar-mart 2024.godine, na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, utvrdila da:

  • Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, realizuje se od 2012/2013. godine.
  • Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci, a priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.
  • Prijava poslodavaca na Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem vrši se i elektronskim i papirnim putem.
  • Korisnik, lice sa stečenim visokim obrazovanjem i bez radnog iskustva, se za učešće u Program prijavljuje isključivo elektronski putem.
  • Za izbor i prebacivanje željenih preferenci, korisnik ne dobija elektronsku notifikaciju.
  • U uputstvu za korisnika, je nedovoljno primjera za izbor preferenci.
  • Elektronskom uslugom ostvaruje se uspješno elektronsko povezivanje poslodavaca i korisnika.
  • Sredstva za isplatu naknada korisnicima Programa, obezbijeđuju se u budžetu.
  • Pravo pristupa pojedinim djelovima aplikacije omogućeno je samo ovlašćenim zaposlenima.

Državna revizorska institucija je na osnovu sprovedenog postupka revizije, utvrdila da je elektronskom uslugom ostvareno uspješno povezivanje poslodavaca i korisnika.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, kao subjekt revizije je dužan da dostavi Državnoj revizorskoj instituciji Akcioni plan za realizaciju preporuka do 14. juna 2024.godine, kao i da izvijesti o preduzetim radnjama po izdatim preporukama do 14. novembra 2024.godine.

Konačan izvještaj o IT reviziji, koju je vodio nadležni Kolegijum u sastavu senator dr Milan Dabović – rukovodilac Kolegijuma i Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – član Kolegijuma je dostavljen  na upoznavanje predsjedniku Skupštine Crne Gore i skupštinskom Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Konačni Izvještaj o reviziji elektronske usluge: Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji "Elektronske usluge Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem"

Najnovije aktuelnosti

DRI Crne Gore ostvarila 89 od 100 poena na indeksu nadzora nad budžetom države u okviru sprovedenog Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta

Podgorica, 14. jun 2024. godine – U okviru istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva iz Vašingtona o otvorenosti budžeta, Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u odnosu na indeks Nadzor nad budžetom. Ovaj indeks se posmatra kroz ulogu Skupštine i DRI Crne Gore u ovom procesu i isti je ocijenjen kao adekvatan (74 od 100 poena). Posmatrano pojedinačno, Državna revizorska institucija je ocijenjena sa 89 od 100 poena, dok je nadzor nad budžetom od strane Skupštine ocijenjen sa 61 od 100 poena. U cilju jačanja nezavisnosti i unaprjeđenja revizorskog nadzora od strane DRI Crne Gore, Međunarodno budžetsko partnerstvo predlaže da se obezbijedi da se vrši ocjena odnosno pregled revizorskih procesa od strane nezavisnog tijela (međunarodne organizacije ili druge VRI).

Opširnije

Posvećenost Računskog suda Republike Turske i DRI Crne Gore unaprjeđenju uzajamne profesionalne saradnje

Ankara, 14. jun 2024. godine – Na poziv predsjednika Računskog suda Republike Turske, g. Metina Yenera, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjedavajućim Senatom DRI, senatorom Nikolom N. Kovačević je boravila u zvaničnoj posjeti ovoj Instituciji 10-11. juna t.g. u Ankari.

Opširnije

Državna revizorska institucija Crne Gore ušla u inicijativu INTOSAI WGEA, pod nazivom ClimateScanner

Prag, 07. jun 2024.godine – DRI Crne Gore je ušla u inicijativu pod nazivom ClimateScanner, koju je pokrenuo Federalni računski sud Brazila (TCU) kao predsjedavajući INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), zajedno sa INTOSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine INTOSAI WGEA.

Opširnije

DRI Crne Gore i Računski sud Republike Slovenije formalizovali saradnju

Podgorica, 30. maj 2024. godine – Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja između Državne revizorske institucije (DRI) Crne Gore i Računskog suda Republike Slovenije, čime je ova saradnja podignuta na još veći nivo s ciljem daljeg jačanja kvaliteta revizija i profesionalnih kapaciteta kako bi se kroz razmjenu najboljih znanja i praksi usvojile nove revizorske metode i alati.

 

Opširnije

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Podgorica, 28. maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije