Početna / Aktuelnosti / posvecenost racunskog suda republike turske i dri crne

Posvećenost Računskog suda Republike Turske i DRI Crne Gore unaprjeđenju uzajamne profesionalne saradnje

Ankara, 13. jun 2024. godine – Na poziv predsjednika Računskog suda Republike Turske, g. Metina Yenera, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjedavajućim Senatom DRI, senatorom Nikolom N. Kovačević je boravila u zvaničnoj posjeti ovoj Instituciji 10-11. juna t.g. u Ankari.

Predsjednik Računskog suda Republike Turske je istakao da zvanična posjeta delegacije DRI Crne Gore predstavlja važan projekat za Računski sud Turske, koji je otvoren za dalje intenziviranje saradnje u oblastima, koje budu prepoznate kao strateške za razvoj ove dvije institucije.

Predsjedavajući Senatom DRI je iskazao posebnu zahvalnost predsjedniku Računskog suda Republike Turske i naglasio da je ovo prva zvanična posjeta Računskom sudu od uspostavljanja Institucije. On je potvrdio spremnost za unaprjeđenje profesionalne saradnje između ove dvije institucije kroz sprovođenje zajedničkih projekata s ciljem jačanja uticaja revizije u Crnoj Gori i Republici Turskoj.

U okviru bilateralne posjete, kroz praktične primjere predstavljena su iskustva vrhovnih revizorskih institucija Republike Turske i Crne Gore u oblasti obrade velikih podataka, sistema za upravljanje procesom revizije, revizija u oblasti ciljeva održivog razvoja, jačanja kapaciteta i sprovođenja kolegijalnih pregleda. Tokom susreta su prepoznati zajednički interesi za razvoj saradnje između ove dvije institucije i s tim u vezi, predsjedavajući Senatom DRI je uputio zvaničan poziv predsjedniku Računskog suda Turske za posjetu DRI Crne Gore. Ova posjeta bi se ujedno iskoristila za potpisivanje Memoranduma o saradnji i dogovora oko početka realizacije bilateralnih projekata i mogućnosti realizacije istih uz podršku Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Crnoj Gori. Akcenat dalje saradnje bi bio na uspostavljanju sistema za upravljanje procesom revizije, organizovanju obuka za revizorski kadar u oblasti sprovođenja revizija pravilnosti, revizija uspjeha i IT revizija.

Pored predsjedavajućeg Senatom DRI, delegaciju Crne Gore su činili senatori Zoran Jelić i dr Milan Dabović, sekretarka Institucije Dobrila Glomazić i Marija Žugić, državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za međunarodnu saradnju.

Posjeta Računskom sudu Republike Turske je potvrda posvećenosti i otvorenosti dviju institucija s ciljem jačanja uzajamnih odnosa u oblasti revizije javnog sektora kako na nacionalnom tako i na međunarodnim nivou u okviru aktivnosti Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI). 

Na marginama prve zvanične posjete Računskom sudu Republike Turske, delegacija DRI Crne Gore je imala priliku posjetiti Ustavni sud i tom prilikom upriličen je sastanak sa predsjednikom Ustavnog suda, g. Kadirom Özkaya i članom, g. Recai Akyelom, koji je ujedno jedan od bivših predsjednika Računskog suda Republike Turske.

Najnovije aktuelnosti

DRI: DOO „Možura“ Bar realizovao četiri od sedam izdatih preporuka

Podgorica,  19.  jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Možura“ Bar za 2022. godinu , nadležni Kolegijum u sastavu: senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), zaključio je da je DOO „Možura“ Bar u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 09.oktobra 2023. godine realizovao četiri preporuke, jedna preporuka nije realizovana i dvije preporuke su u fazi realizacije.     

Opširnije

Reagovanje DRI na navode državnog revizora Milana Popovića tokom javnog nastupa u emisiji “Epicentar” autorke Sanje Prelević od 26. juna 2024. godine, na dnevniku i portalu Gradske TV dana 09. jula 2024. godine

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a shodno članu 61 i 62 Zakona o medijima[1], dužni smo reagovati na netačne navode iznijete od strane državnog revizora Popovića na Gradskoj televiziji - emisija “Epicentar” autorke Sanje Prelevic od 26. juna 2024. godine[2], prilog Gradske TV na Dnevniku i Gradskom portalu od 09. jula 2024. godine [3].  

Opširnije

DRI: Objavljen izvještaj o reviziji Kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini

Podgorica, 18. jul 2024.godine – Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, predsjedavajući Senatom DRI, senator i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnje finansijske izvještaje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Opširnije

Transparency International ocjenio da je DRI Crne Gore nezavisna institucija od političkih uticaja s aspekta sprovođenja kontrole finansiranja rada političkih subjekata

Podgorica, 17. jul 2024. godine – Transparency international organizacija je u Izvještaju „Transparentnost političkog finansiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, pod pitanjem „Da li su institucije zadužene za nadzor finansiranja političkih subjekata nezavisne od političkog uplitanja?“, ocijenila Državnu revizorsku instituciju kao instituciju koja je nezavisna od političkih uticaja.

Opširnije

DRI: „Radio difuzni centar“ realizovao veći broj izdatih preporuka

Podgorica, 16. jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Radio-difuzni centar“ DOO Podgorica za 2021. godinu, nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma) zaključio je da je „Radio-difuzni centar“ DOO u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 28. jula 2022. godine realizovao 11 (jedanaest) od 22 preporuke.

Opširnije