Početna / Aktuelnosti / objavljen izvjestaj o realizaciji preporuka datih u izvjestaju

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Podgorica, 28. maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu:  predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević (rukovodilac Kolegijuma) i senator Zoran Jelić (član Kolegijuma), zaključio je da je Institut za standardizaciju Crne Gore u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 07. februar 2024. godine, od 5 (pet) preporuka realizovao 1 (jednu) preporuku, nije realizovao 2 (dvije) preporuke dok su 2 (dvije) preporuke  u fazi realizacije.

Institutu za standardizaciju Crne Gore, kao subjekt revizije je dužan da dostavi novi Izvještaja o realizacijii preporuka do 27. novembra  2024. godine.

Konačni Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Najnovije aktuelnosti

DRI: DOO „Možura“ Bar realizovao četiri od sedam izdatih preporuka

Podgorica,  19.  jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Možura“ Bar za 2022. godinu , nadležni Kolegijum u sastavu: senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), zaključio je da je DOO „Možura“ Bar u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 09.oktobra 2023. godine realizovao četiri preporuke, jedna preporuka nije realizovana i dvije preporuke su u fazi realizacije.     

Opširnije

Reagovanje DRI na navode državnog revizora Milana Popovića tokom javnog nastupa u emisiji “Epicentar” autorke Sanje Prelević od 26. juna 2024. godine, na dnevniku i portalu Gradske TV dana 09. jula 2024. godine

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a shodno članu 61 i 62 Zakona o medijima[1], dužni smo reagovati na netačne navode iznijete od strane državnog revizora Popovića na Gradskoj televiziji - emisija “Epicentar” autorke Sanje Prelevic od 26. juna 2024. godine[2], prilog Gradske TV na Dnevniku i Gradskom portalu od 09. jula 2024. godine [3].  

Opširnije

DRI: Objavljen izvještaj o reviziji Kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini

Podgorica, 18. jul 2024.godine – Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, predsjedavajući Senatom DRI, senator i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnje finansijske izvještaje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Opširnije

Transparency International ocjenio da je DRI Crne Gore nezavisna institucija od političkih uticaja s aspekta sprovođenja kontrole finansiranja rada političkih subjekata

Podgorica, 17. jul 2024. godine – Transparency international organizacija je u Izvještaju „Transparentnost političkog finansiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, pod pitanjem „Da li su institucije zadužene za nadzor finansiranja političkih subjekata nezavisne od političkog uplitanja?“, ocijenila Državnu revizorsku instituciju kao instituciju koja je nezavisna od političkih uticaja.

Opširnije

DRI: „Radio difuzni centar“ realizovao veći broj izdatih preporuka

Podgorica, 16. jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Radio-difuzni centar“ DOO Podgorica za 2021. godinu, nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma) zaključio je da je „Radio-difuzni centar“ DOO u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 28. jula 2022. godine realizovao 11 (jedanaest) od 22 preporuke.

Opširnije