Početna / Aktuelnosti / drzavna revizorska institucija jedina institucija sa stopostotnom realizacijom

Državna revizorska institucija: Jedina institucija sa stopostotnom realizacijom obaveza iz Programa pristupanja EU u 2023. godini

Podgorica, 24. novembar 2023. godine – „Jedina institucija sa stopostotnom realizacijom obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u 2023. godini je Državna revizorska institucija Crne Gore“, konstatovano je na 3. sjednici 44. Vlade Crne Gore povodom razmatranja statusa realizacije obaveza u 2023. godini iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine.

Shodno Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine, Državna revizorska institucija je ispunila plan za 2023. godinu i realizovala sve planirane aktivnosti, koje se tiču donošenja Strateškog plana razvoja DRI Crne Gore za period 2023-2027. godine, Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja DRI Crne Gore za period 2023-2027. godine i Srednjoročnog plana revizija Državne revizorske institucije.

Vlada je na 3. sjednici usvojila Informaciju o realizaciji planiranih obaveza u 2023. godini iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine, koju integralno objavljujemo na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me. 

Informacija Vlade CG o realizaciji planiranih aktivnosti PPCG 2023

Najnovije aktuelnosti

DRI Crne Gore ostvarila 89 od 100 poena na indeksu nadzora nad budžetom države u okviru sprovedenog Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta

Podgorica, 14. jun 2024. godine – U okviru istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva iz Vašingtona o otvorenosti budžeta, Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u odnosu na indeks Nadzor nad budžetom. Ovaj indeks se posmatra kroz ulogu Skupštine i DRI Crne Gore u ovom procesu i isti je ocijenjen kao adekvatan (74 od 100 poena). Posmatrano pojedinačno, Državna revizorska institucija je ocijenjena sa 89 od 100 poena, dok je nadzor nad budžetom od strane Skupštine ocijenjen sa 61 od 100 poena. U cilju jačanja nezavisnosti i unaprjeđenja revizorskog nadzora od strane DRI Crne Gore, Međunarodno budžetsko partnerstvo predlaže da se obezbijedi da se vrši ocjena odnosno pregled revizorskih procesa od strane nezavisnog tijela (međunarodne organizacije ili druge VRI).

Opširnije

Posvećenost Računskog suda Republike Turske i DRI Crne Gore unaprjeđenju uzajamne profesionalne saradnje

Ankara, 14. jun 2024. godine – Na poziv predsjednika Računskog suda Republike Turske, g. Metina Yenera, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjedavajućim Senatom DRI, senatorom Nikolom N. Kovačević je boravila u zvaničnoj posjeti ovoj Instituciji 10-11. juna t.g. u Ankari.

Opširnije

Državna revizorska institucija Crne Gore ušla u inicijativu INTOSAI WGEA, pod nazivom ClimateScanner

Prag, 07. jun 2024.godine – DRI Crne Gore je ušla u inicijativu pod nazivom ClimateScanner, koju je pokrenuo Federalni računski sud Brazila (TCU) kao predsjedavajući INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), zajedno sa INTOSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine INTOSAI WGEA.

Opširnije

DRI Crne Gore i Računski sud Republike Slovenije formalizovali saradnju

Podgorica, 30. maj 2024. godine – Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja između Državne revizorske institucije (DRI) Crne Gore i Računskog suda Republike Slovenije, čime je ova saradnja podignuta na još veći nivo s ciljem daljeg jačanja kvaliteta revizija i profesionalnih kapaciteta kako bi se kroz razmjenu najboljih znanja i praksi usvojile nove revizorske metode i alati.

 

Opširnije

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Podgorica, 28. maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije