Početna / Aktuelnosti / drzavna revizorska institucija crne gore usla u inicijativu

Državna revizorska institucija Crne Gore ušla u inicijativu INTOSAI WGEA, pod nazivom ClimateScanner

Prag, 3-7. jun 2024.godine – DRI Crne Gore je ušla u inicijativu pod nazivom ClimateScanner, koju je pokrenuo Federalni računski sud Brazila (TCU) kao predsjedavajući INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), zajedno sa INTOSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine INTOSAI WGEA.

Predstavnica DRI CG na ovom važnom događaju u okvoru EUROSAI regiona je bila državna revizorka – rukovoditeljka odjeljenja za razvoj i vršenje revizija uspjeha, Jadranka Delibašić. Alat ClimateScanner proizvodi informacije koje pomažu VRI u planiranju revizorskog rada na klimatskim promjenama, te omogućava revizorskim institucijama brzu procjenu implementacije u vezi sa programima klimatskih promjena. Takođe, podržava razmjenu znanja među VRI i ojačaće ulogu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) u njenom radu na pitanjima klimatskih promjena. Snežana Dragojević, UNDP Portfolio Oversight Specialist for GEF funded EAs and CBIT, bila je jedan od eksperata koji su učestvovali na predmetnoj radionici.

ClimateScanner će poslužiti kao kompas za podršku revizorskim institucijama kako da revidiraju izuzetno kompleksna pitanja klimatskih promjena, putem standardizovanih procjena u kontekstu zemalja učesnica, što će omogućiti da se konsoliduju rezultati u globalnoj slici – pregledu klimatskih akcija vlada širom svijeta.

Predmetna radionica je druga u nizu planiranih radionica koje će se održati u okviru svih regionalnih organizacija INTOSAI zajednice.

Rezultati Climate Sceneer- a će biti predstavljeni na COP 29 koji će se održati u Bakuu, Azerbejdžan, od 11. do 22. novembra 2024.

Na predmetnoj radionici revizori su upoznati sa tehničkim aspektima koji su uključeni u strukturiranje platforme koja će služiti za standardizaciju informacija i analiza neophodnih za uvođenje klimatskog skenera. ClimateScanner je okvir izgrađen kao matrica, sa tri stuba i 19 komponenti organizovanih duž tih stubova. Okvir identifikuje dokaze potrebne za procjenu svake komponente kako bi se osigurao kvalitet informacija koje pružaju VRI.

Najnovije aktuelnosti

DRI: DOO „Možura“ Bar realizovao četiri od sedam izdatih preporuka

Podgorica,  19.  jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Možura“ Bar za 2022. godinu , nadležni Kolegijum u sastavu: senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), zaključio je da je DOO „Možura“ Bar u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 09.oktobra 2023. godine realizovao četiri preporuke, jedna preporuka nije realizovana i dvije preporuke su u fazi realizacije.     

Opširnije

Reagovanje DRI na navode državnog revizora Milana Popovića tokom javnog nastupa u emisiji “Epicentar” autorke Sanje Prelević od 26. juna 2024. godine, na dnevniku i portalu Gradske TV dana 09. jula 2024. godine

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a shodno članu 61 i 62 Zakona o medijima[1], dužni smo reagovati na netačne navode iznijete od strane državnog revizora Popovića na Gradskoj televiziji - emisija “Epicentar” autorke Sanje Prelevic od 26. juna 2024. godine[2], prilog Gradske TV na Dnevniku i Gradskom portalu od 09. jula 2024. godine [3].  

Opširnije

DRI: Objavljen izvještaj o reviziji Kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini

Podgorica, 18. jul 2024.godine – Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, predsjedavajući Senatom DRI, senator i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnje finansijske izvještaje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Opširnije

Transparency International ocjenio da je DRI Crne Gore nezavisna institucija od političkih uticaja s aspekta sprovođenja kontrole finansiranja rada političkih subjekata

Podgorica, 17. jul 2024. godine – Transparency international organizacija je u Izvještaju „Transparentnost političkog finansiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, pod pitanjem „Da li su institucije zadužene za nadzor finansiranja političkih subjekata nezavisne od političkog uplitanja?“, ocijenila Državnu revizorsku instituciju kao instituciju koja je nezavisna od političkih uticaja.

Opširnije

DRI: „Radio difuzni centar“ realizovao veći broj izdatih preporuka

Podgorica, 16. jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Radio-difuzni centar“ DOO Podgorica za 2021. godinu, nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma) zaključio je da je „Radio-difuzni centar“ DOO u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 28. jula 2022. godine realizovao 11 (jedanaest) od 22 preporuke.

Opširnije