Početna / Aktuelnosti / dri implementacija projekata u vodoprivredi nije u dovoljnoj

DRI: Implementacija projekata u vodoprivredi nije u dovoljnoj mjeri efikasna

Podgorica, 13. maj 2024. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i jedinica lokalne samouprave (Rožaje, Danilovgrad, Prijestonica Cetinje, Berane, Andrijevica i Žabljak) u implementaciji projekata u vodoprivredi.

Predmetnom revizijom su uzorkom obuhvaćeni projekti: Rožaje (Vodovod Šušteri - završetak radova); Danilovgrad (HGI i bušenje eksploatacionog bunara u zoni Žarića jame – naselje Podvrh, sa izgradnjom pumpne stanice i njenim opremanjem); Cetinje (Proširenje vodovodnog sistema Čisto polje za selo Ljubotinj – zaseok Šabani u MZ Ljubotinsko građanska); Berane (Rekonstrukcija vodovoda Dapsići – Polica); Andrijevica (Vodovod Prisoja - završna faza) i Žabljak (Vodovod Dobri Nugo II faza – prema Smoljanu, MZ Njegovuđa).

Ruralno područje Crne Gore karakteriše nerazvijena vodovodna mreža i ostala infrastruktura za snabdijevanje vodom i neujednačenost u opremljenosti osnovnom komunalnom infrastrukturom. Primijećen je nizak procenat priključenosti seoskog stranovništva na javne vodovode na 78% u poređenju sa 98,7% priključenosti gradskog i prigradskog stanovništva na javne sisteme vodosnabdijevanja. Vlada Crne Gore shodno Zakonu o finansiranju upravljanja vodama, godišnje donosi Program podsticanja projekata u vodoprivredi. Jedna od definisanih aktivnosti Programa je podrška izgradnji vodovoda na seoskom području, koju finansiraju Opština i mještani u mjesnim zajednicama (u daljem tekstu MZ) u kojima je planirana izgradnja vodovoda.  Sredstva predviđena ovim Programom opredijeljena su Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 1.200.000 €, od čega je za podršku izgradnji vodovoda na seoskom području opredijeljen iznos od 900.000 €.

Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo nema usvojenu proceduru kojom se reguliše način i rokovi predlaganja Programa za podsticanje projekata u vodoprivredi, kriterijumi za odabir projekata, praćenje realizacije projekata finaniranih Programom i kontrolu trošenja sredstava. Ministarstvo je dužno obezbijediti da se sredstva opredijeljena Programom odobravaju samo ukoliko su ispunjeni uslovi za realizaciju projekata.

Osnovne slabosti u postupku realizacije projekta u vodoprivredi, ogledaju se u fazi planiranja projekata, poštovanju regulative koja se odnosi na izgradnju objekata, slabostima u kontroli implementacije projekta i trošenja namjenskih sredstava. Jedinice lokalne samouprave su redovno izvještavale Ministarstvo o stepenu realizacije projekata, te su uglavnom imale ostvarenu komunikaciju sa Ministarstvom, što je svakako pozitivna praksa. Takođe, su uočene i druge pozitivne prakse, kao pribavljanje vodnih uslova. Međutim, sve to nije bilo dovoljno za uspješnost njihovih projekata.

Revizijom je utvrđeno da jedinice lokalne samouprave - Andrijevica, Berane, Rožaje, Danilovgrad, Žabljak i Prijestonica Cetinje nijesu usvojile kriterijume i nemaju definisan postupak odabira projekata za poboljšanje vodosnabdijevanja ruralnih područja koji će se finansirati iz iz Budžeta Opštine i Programa za podsticanje projekata u vodoprivredi. Takođe, nijesu  u potpunosti uspostavile sistem  za kontrolu ispunjenosti zakonskih uslova za početak gradnje vodovodnih objekata, način komunikacije sa nadzorom i izvođačem radova, način izvještavanja i kontrolu namjenskog trošenja sredstava opredijeljenih za projekat. Opštine Berane i Rožaje sredstva dobijena po osnovu Programa, nijesu držale na posebnom računu čime bi se omogućilo praćenje namjene korišćenja sredstava. Opština Berane je u fazi revizije donijela odluku o otvaranju posebnog podračuna namjenskog za praćenje utroška sredstava projekta.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i jedinice lokalne samouprave su u obavezi dostaviti do 10. juna t.g. Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 10. novembra t.g. Izvještaj o realizaciji preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji uspjeha, kojom je rukovodio nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić, rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović, član Kolegijuma  je dostavljen na uvid Vladi Crne Gore, Odboru za turizam poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore i Zajednici opština Crne Gore.

Izvještaj o reviziji „Implementacija projekata u vodoprivredi“ sa infografikom je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Implementacija projekata u vodoprivredi"

Izvještaj o reviziji uspjeha "Implementacija projekata u vodoprivredi" (infografik)

 

 

Najnovije aktuelnosti

DRI Crne Gore ostvarila 89 od 100 poena na indeksu nadzora nad budžetom države u okviru sprovedenog Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta

Podgorica, 14. jun 2024. godine – U okviru istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva iz Vašingtona o otvorenosti budžeta, Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u odnosu na indeks Nadzor nad budžetom. Ovaj indeks se posmatra kroz ulogu Skupštine i DRI Crne Gore u ovom procesu i isti je ocijenjen kao adekvatan (74 od 100 poena). Posmatrano pojedinačno, Državna revizorska institucija je ocijenjena sa 89 od 100 poena, dok je nadzor nad budžetom od strane Skupštine ocijenjen sa 61 od 100 poena. U cilju jačanja nezavisnosti i unaprjeđenja revizorskog nadzora od strane DRI Crne Gore, Međunarodno budžetsko partnerstvo predlaže da se obezbijedi da se vrši ocjena odnosno pregled revizorskih procesa od strane nezavisnog tijela (međunarodne organizacije ili druge VRI).

Opširnije

Posvećenost Računskog suda Republike Turske i DRI Crne Gore unaprjeđenju uzajamne profesionalne saradnje

Ankara, 14. jun 2024. godine – Na poziv predsjednika Računskog suda Republike Turske, g. Metina Yenera, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjedavajućim Senatom DRI, senatorom Nikolom N. Kovačević je boravila u zvaničnoj posjeti ovoj Instituciji 10-11. juna t.g. u Ankari.

Opširnije

Državna revizorska institucija Crne Gore ušla u inicijativu INTOSAI WGEA, pod nazivom ClimateScanner

Prag, 07. jun 2024.godine – DRI Crne Gore je ušla u inicijativu pod nazivom ClimateScanner, koju je pokrenuo Federalni računski sud Brazila (TCU) kao predsjedavajući INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), zajedno sa INTOSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine INTOSAI WGEA.

Opširnije

DRI Crne Gore i Računski sud Republike Slovenije formalizovali saradnju

Podgorica, 30. maj 2024. godine – Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja između Državne revizorske institucije (DRI) Crne Gore i Računskog suda Republike Slovenije, čime je ova saradnja podignuta na još veći nivo s ciljem daljeg jačanja kvaliteta revizija i profesionalnih kapaciteta kako bi se kroz razmjenu najboljih znanja i praksi usvojile nove revizorske metode i alati.

 

Opširnije

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Podgorica, 28. maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije