Početna / Aktuelnosti / dri crne gore i racunski sud republike slovenije

DRI Crne Gore i Računski sud Republike Slovenije formalizovali saradnju

Podgorica, 30. maj 2024. godine – Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja između Državne revizorske institucije (DRI) Crne Gore i Računskog suda Republike Slovenije, čime je ova saradnja podignuta na još veći nivo s ciljem daljeg jačanja kvaliteta revizija i profesionalnih kapaciteta kako bi se kroz razmjenu najboljih znanja i praksi usvojile nove revizorske metode i alati.

To je ocijenjeno prilikom prve zvanične posjete delegacija Računskog suda Republike Slovenije, Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Predsjedavajući Senatom, senator DRI, Nikola N. Kovačević, smatra da zvanična posjeta predsjednice Računskog suda Republike Slovenije Crnoj Gori predstavlja jedan u nizu važnih susreta usmjerenih ka učvršćivanju saradnje između dvije vrhovne revizorske institucije.

„Računski sud Republike Slovenije je dao značajan doprinos uspostavljanju revizije javnog sektora u Crnoj Gori i to u oblasti sprovođenja prvih revizija opština, revizija socijalnih fondova i javnih nabavki. Saradnja sa Računskim sudom Republike Slovenije se nastavlja u okviru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, kroz aktivno učešće dvije institucije u EUROSAI radnim grupama za reviziju opština, zaštite životne sredine i informacionih tehnologija“, kazao je Kovačević.

Da bi ostale relevantne u društvu koje se brzo mijenja, kako smatra, vrhovne revizorske institucije moraju djelovati brzo u realnom vremenu.

Kovačevič vjeruje da oblast održivog razvoja, koja obuhvata 17 globalnih ciljeva iz Agende UN-a do 2030. godine predstavlja veliku mogućnost za razvoj profesionalne saradnje između dvije vrhovne revizorske institucije.

„DRI CG posebnu pažnju posvećuje revizijama životne sredine, koje treba da doprinesu očuvanju životne sredine, poštujući koncept održivog razvoja. Kako i Računski sud Republike Slovenije ima bogato iskustvo u sprovođenju ovih revizija, vjerujemo da nam to daje prostora da zajednički planiramo aktivnosti i u ovoj značajnoj oblasti za Crnu Goru, posebno imajući u vidu obaveze iz Pregovaračkog poglavlja 27 Životna sredina i klimatske promjene“, naglasio je Kovačević.

Predsjednica Računskog suda Republike Slovenije, Jana Ahčin, istakla je da je Sporazum zajednički interes za saradnju i razmjenu najboljih praksi, a cilj je da se unaprijede metode rada i povećaju stručni kapaciteti institucija u nadzoru nad trošenjem javnog novca.

“Vjerujem da će ovaj Sporazum otvoriti nove mogućnosti za naše institucije, omogućavajući nam da zajedno radimo na unapređenju nadzora nad javnim sredstvima i da doprinesemo transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Danas ćemo posebnu pažnju posvetiti tome kako planiramo rad, koji su nam strateški ciljevi, kako izvodimo monitoring nad izvođenjem revizorskih preporuka, IT strategije i digitalizacije revizorskog procesa, pošto vidimo da je tamo velika budućnost, ali i veliki izazov za sve vrhovne revizorske insturucije”, rekla je Ahčin. Dodala je svi žele revizije u realnom vremenu, jer “ćemo samo tako biti još efikasniji i bolje uticati na upotrebu javnog novca”.

Izjava Nikole N. Kovačevića, predsjedavajućeg Senatom, Senatora DRI povodom potpisa sporazuma o saradnji između DRI Crne Gore i računskog suda Slovenije (video)

Izjava Jane Ahčin, predsjednica Računskog suda Slovenije povodom potpisa sporazuma o saradnji između DRI Crne Gore i računskog suda Slovenije (video)

Najnovije aktuelnosti

DRI: DOO „Možura“ Bar realizovao četiri od sedam izdatih preporuka

Podgorica,  19.  jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Možura“ Bar za 2022. godinu , nadležni Kolegijum u sastavu: senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), zaključio je da je DOO „Možura“ Bar u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 09.oktobra 2023. godine realizovao četiri preporuke, jedna preporuka nije realizovana i dvije preporuke su u fazi realizacije.     

Opširnije

Reagovanje DRI na navode državnog revizora Milana Popovića tokom javnog nastupa u emisiji “Epicentar” autorke Sanje Prelević od 26. juna 2024. godine, na dnevniku i portalu Gradske TV dana 09. jula 2024. godine

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a shodno članu 61 i 62 Zakona o medijima[1], dužni smo reagovati na netačne navode iznijete od strane državnog revizora Popovića na Gradskoj televiziji - emisija “Epicentar” autorke Sanje Prelevic od 26. juna 2024. godine[2], prilog Gradske TV na Dnevniku i Gradskom portalu od 09. jula 2024. godine [3].  

Opširnije

DRI: Objavljen izvještaj o reviziji Kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini

Podgorica, 18. jul 2024.godine – Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, predsjedavajući Senatom DRI, senator i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnje finansijske izvještaje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Opširnije

Transparency International ocjenio da je DRI Crne Gore nezavisna institucija od političkih uticaja s aspekta sprovođenja kontrole finansiranja rada političkih subjekata

Podgorica, 17. jul 2024. godine – Transparency international organizacija je u Izvještaju „Transparentnost političkog finansiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, pod pitanjem „Da li su institucije zadužene za nadzor finansiranja političkih subjekata nezavisne od političkog uplitanja?“, ocijenila Državnu revizorsku instituciju kao instituciju koja je nezavisna od političkih uticaja.

Opširnije

DRI: „Radio difuzni centar“ realizovao veći broj izdatih preporuka

Podgorica, 16. jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Radio-difuzni centar“ DOO Podgorica za 2021. godinu, nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma) zaključio je da je „Radio-difuzni centar“ DOO u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 28. jula 2022. godine realizovao 11 (jedanaest) od 22 preporuke.

Opširnije