Početna / Aktuelnosti / analiza sigma e o idejama za promjenu duzine

Analiza SIGMA-e o idejama za promjenu dužine trajanja mandata članova Senata DRI Crne Gore

Podgorica, 26. april 2023. godine - Nakon obavještavanja SIGMA-e o potencijalnim izmjenama Zakona o DRI u pogledu trajanja mandata Senata DRI, SIGMA (Podrška unaprjeđenju u upravljanju i rukovođenju - Zajednička inicijativa organizacije OECD-a i EU) je sprovela analizu o idejama za promjenu dužine trajanja mandata članova Senata DRI Crne Gore.

Imajući u vidu da Međunarodni standardi i principi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) predstavljaju pravnu tekovinu Evropske unije i jedno od mjerila u pregovaračkom procesu sa EU u okviru Poglavlja 32 Finansijska kontrola, analiza je urađena u odnosu na međunarodne principe - Lima i Meksičke deklaracije o nezavisnosti VRI. Takođe je analizom vršeno poređenje pravnog okvira Državne revizorske institucije u Crnoj Gori u odnosu na dobru praksu Evropske unije, koja je zasnovana na dokumentu objavljenom od strane Evropskog revizorskog suda. S obzirom na značaj ove analize u svijetlu poštovanja pravne tekovine Evropske unije, Senat je uz saglasnost SIGMA-e donio odluku da se Analiza objavi integralno na zvaničnoj internet stranici DRI kako bi javnost bila u potpunosti obaviještena.

Analiza SIGMA o ideji izmjene pravnog okvira DRI Crne Gore

Najnovije aktuelnosti

DRI Crne Gore ostvarila 89 od 100 poena na indeksu nadzora nad budžetom države u okviru sprovedenog Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta

Podgorica, 14. jun 2024. godine – U okviru istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva iz Vašingtona o otvorenosti budžeta, Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u odnosu na indeks Nadzor nad budžetom. Ovaj indeks se posmatra kroz ulogu Skupštine i DRI Crne Gore u ovom procesu i isti je ocijenjen kao adekvatan (74 od 100 poena). Posmatrano pojedinačno, Državna revizorska institucija je ocijenjena sa 89 od 100 poena, dok je nadzor nad budžetom od strane Skupštine ocijenjen sa 61 od 100 poena. U cilju jačanja nezavisnosti i unaprjeđenja revizorskog nadzora od strane DRI Crne Gore, Međunarodno budžetsko partnerstvo predlaže da se obezbijedi da se vrši ocjena odnosno pregled revizorskih procesa od strane nezavisnog tijela (međunarodne organizacije ili druge VRI).

Opširnije

Posvećenost Računskog suda Republike Turske i DRI Crne Gore unaprjeđenju uzajamne profesionalne saradnje

Ankara, 14. jun 2024. godine – Na poziv predsjednika Računskog suda Republike Turske, g. Metina Yenera, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjedavajućim Senatom DRI, senatorom Nikolom N. Kovačević je boravila u zvaničnoj posjeti ovoj Instituciji 10-11. juna t.g. u Ankari.

Opširnije

Državna revizorska institucija Crne Gore ušla u inicijativu INTOSAI WGEA, pod nazivom ClimateScanner

Prag, 07. jun 2024.godine – DRI Crne Gore je ušla u inicijativu pod nazivom ClimateScanner, koju je pokrenuo Federalni računski sud Brazila (TCU) kao predsjedavajući INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), zajedno sa INTOSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine INTOSAI WGEA.

Opširnije

DRI Crne Gore i Računski sud Republike Slovenije formalizovali saradnju

Podgorica, 30. maj 2024. godine – Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja između Državne revizorske institucije (DRI) Crne Gore i Računskog suda Republike Slovenije, čime je ova saradnja podignuta na još veći nivo s ciljem daljeg jačanja kvaliteta revizija i profesionalnih kapaciteta kako bi se kroz razmjenu najboljih znanja i praksi usvojile nove revizorske metode i alati.

 

Opširnije

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Podgorica, 28. maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije