Početna / O nama / Senatori / Zoran Jelić

Senator, Zoran Jelić

Senator Zoran Jelić

Telefon:

020 407-402

Faks:
020 407-417

E-mail:
zoran.jelic@dri.co.me

Lični podaci:

Datum rođenja: 8. maj 1959. godine.

Mjesto rođenja: Nikšić.

Biografija:

Osnovnu školu završio je u Nikšiću, a gimnaziju "Slobodan Škerović" u Podgorici. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i završio poslijediplomske studije na smjeru „Programiranje razvoja i poslovno planiranje“.

Radni angažman je započeo kao pripravnik u SIZ-u zapošljavanja Republike Crne Gore, a zatim kao savjetnik za planiranje i programiranje.

Obavljao je funkciju direktora Biroa rada Podgorica, a zatim pomoćnika generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Od 2008. godine do 2012. godine bio je generalni direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Karijeru je nastavio kao poslanik u tri saziva Skupštine Crne Gore. Kao poslanik 25. saziva Skupštine Crne Gore bio je predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i član Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

Aktivno je učestvovao u izradi više zakonskih propisa i akata (Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja o nezaposlenosti, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i sl.) i objavio više članaka u stručnim časopisima iz oblasti tržišta rada i zapošljavanja.

Pored toga, bio je član Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Odbora za reviziju AD Prva banka Nikšić i član Socijalnog savjeta. Obavljao je funkciju predsjednika UO HTP Ulcinjska rivijera AD i bio član odbora direktora više privrednih društava.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je na prvoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore održanoj 6. marta 2017. godine.

Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizorske institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu Revizija lokalnih samouprava i privrednih društava u većinskom vlasništvu države Crne Gore.

Koautor je priručnika za polaganje revizorskog ispita „Revizija lokalnih samouprava i privrednih društava u većinskom vlasništvu države Crne Gore“

Oženjen, otac četvoro djece.

Priručnik - Revizija lokalnih samouprava i privrednih društava u većinskom vlasništvu države Crne Gore.pdf