Početna / O nama / Senatori / Nikola.N.Kovačević

Senator, Nikola N. Kovačević

Senator Nikola Kovačević

Telefon:

020 407-424

Faks:

020 407-417

E-mail:

nikola.kovacevic@dri.co.me

Lični podaci:

Datum rođenja: 28. mart 1958. godine.

Mjesto rođenja: Bijelo Polje, Crna Gora.

Biografija:

Završio osnovnu i srednju školu u Bijelom Polju. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Radni angažman je započeo radeći na komercijalnim poslovima u privredi – RO „Gornji Ibar“ Rožaje PC Bar i kao šef trgovinskog predstavništva RO „Stočar“ Zagreb u Baru.

Rukovodio je kao direktor Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. Imenovan je bio od strane Skupštine Opštine Bar za predsjednika Komisije za prihvat i smještaj izbjeglica. Izabran je bio za člana Skupštine i Predsjedništva Crvenog krsta SR Jugoslavije i na toj funkciji bio je do 2002. godine. U mandatnom periodu bio je član tijela i organa Crvenog krsta Crne Gore, kao i član predsjedništva Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar.

Profesionalnu karijeru nastavlja na mjestu pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja, Sektor za socijalnu i dječju zaštitu. U toku svog angažmana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja učestvovao je u realizaciji niza značajnih stručnih studija i istraživanja.

Obavljao je funkciju predsjednika Borda direktora u više privrednih društava.

Bio je član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, jula mjeseca 2013.godine.

Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizorske institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – Revizija godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata i revizija javnih nabavki

Autor je priručnika za polaganje revizorskog ispita – „Revizija godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata i revizija javnih nabavki“.

Koautor je dokumenta na temu „Procjena socijalne ugroženosti domicilnog stanovništva, izbjeglica i raseljenih lica u Republici Crnoj Gori“ – Crveni Krst Crne Gore, jun 2000.godine.

Učesnik je velikog broja regionalnih i međunarodnih profesionalnih skupova, seminara i radionica iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Oženjen, otac troje djece.