Početna / O nama / Istorijat DRI

Istorijat DRI

Državna revizorska institucija je 15. maja 1901. godine uvedena u pravni poredak Knjaževine Crne Gore kao poseban računsko-sudski organ kontrole javnih finansija sa zadatkom da vrši “pregled svih državnih računa”.

Zakon o Glavnoj državnoj kontroli, usvojen je na prijedlog Državnog savjeta i objavljen je 15. maja 1901. godine u “Glasu Crnogorca”.


Državna revizorska institucija, kao vrhovan organ državne revizije je ponovo uvedena u pravni poredak Crne Gore Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji 2004. godine. Donošenjem Ustava Crne Gore iz 2007. godine, Državna revizorska institucija postaje prepoznata kao ustavna kategorija. U novembru 2007. godine, Državna revizorska institucija postaje punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) juna 2008. godine.

 

Povodom obilježavanja 120. godina od osnivanja Glavne državne kontrole i jubileja Državne revizorske institucije Crne Gore, senator dr Branislav Radulović je napisao autorski tekst, koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

 

Link: Autorski tekst senatora Radulovića povodom obilježavanja jubileja