Revizije u toku

1 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2022. godinu
2 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2022. godinu
3 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2022. godinu
4 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta „Evropa sad“ za 2022. godinu
5 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2022. godinu
6 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2022. godinu
7 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2022.godinu
8 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza Albanaca za 2022. godinu
9 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalista Crne Gore za 2022. godinu
10 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača „Miodrag Daka Davidović“ - NARODNI POKRET za 2022. godinu
11 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Možura" - Bar za 2022. godinu
12 Revizija Završnog računa budžeta Opštine Andrijevica za 2022. godinu
13 Revizija GFI "Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom" za 2022. godinu
14 Revizija pravilnosti poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu, u Kraljevini Španije sa sjedištem u Madridu i Švajcarske sa sjedištem u Ženevi za 2022.godinu
15 Revizija uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“
16 Revizija uspjeha „Pripremljenost institucija Crne Gore za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030. godine.“
17 Revizija Integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) – segment: Zakazivanje ljekarskih pregleda kroz zdravstveni sistem
18 Revizija Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu
19 Revizija uspjeha "Upravljanje Registrom nepokretnosti državne imovine"
20 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za školstvo za 2022. godinu
21 Revizija Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu
22 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave za statistiku za 2021. godinu
23 Revizija uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“
24 Revizija uspjeha “Efikasnost procesa legalizacije bespravnih objekata na području Glavnog grada Podgorice“
25 Paralelna revizija uspjeha na temu “Upravljanje rijekama – Zaštita rijeka od odlaganja komunalnog otpada”
1 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu za 2022.godinu
2 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2022. godinu
3 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2022.godinu
4 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Dom starih „Bijelo Polje“ za 2022.godinu
5 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „Luka Kotor“ – Kotor za 2022. godinu
6 Revizija Završnog računa budžeta Opštine Nikšić za 2022. godinu
7 Revizija uspjeha „Efikasnost realizacije projekata izgradnje stambenih jedinica za potrebe raseljenih i interno raseljenih lica“
1 Revizija Elektronskog servisa e-naručivanje na Portalu e-zdravlje
2 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
3 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore, ranije Uprava za šume Crne Gore za 2021. godinu
4 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Radio-televizije Crne Gore za 2021. godinu
5 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za 2021. godinu
6 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu
7 Revizija uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori”
8 Revizija pravilnosti poslovanja Ambasade CG u Francuskoj sa sjedištem u Parizu, Ambasade CG u Rumuniji sa sjedištem u Bukureštu, Ambasade CG u Turskoj sa sjedištem u Ankari i Konzulata CG u Turskoj sa sjedištem u Istanbulu za 2021.godinu
9 Kontrolna revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica
10 Kontrolna revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica
11 Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu
12 Kooperativna revizija – revizija uspjeha “Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije"
13 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021. godinu
14 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2021. godinu
15 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Ujedinjene Crne Gore za 2021. godinu
16 Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2021. godini
17 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Komunalne djelatnosti" Bar za 2021. godinu
18 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demos-a za 2021. godinu
19 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2021. godinu
20 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage FORCA za 2021.godinu
21 Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računa budžeta Crne Gore za 2021. godinu
22 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja “Biram Crnu Goru” za 2021. godinu
23 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2021. godinu
24 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu
25 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe Birača "Goran Božović" za 2021. godinu
26 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2021. godinu
27 Izvještaj o reviziji uspjeha "Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke"
28 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu
29 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu
30 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu
31 Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu
32 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu
33 Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu
34 Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda”
35 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu
36 Izvještaj o reviziji "Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom"
37 Izvještaj o kontrolnoj reviziji Efikasnost realizacije preporuka izdatih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“
38 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu
39 Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020. godinu
40 Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa"
41 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ - Budva za 2020. godinu
42 Izvještaj o Kontrolnoj reviziji Opštine Plav
43 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Agencije za investicije Crne Gore za 2021. godinu
44 Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta"
45 Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu