Revizije u toku

1 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „Luka Kotor“ – Kotor za 2022. godinu
2 Revizija Završnog računa budžeta Opštine Nikšić za 2022. godinu
3 Revizija Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu
4 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave za statistiku za 2021. godinu
5 Revizija uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“
6 Revizija uspjeha “Efikasnost procesa legalizacije bespravnih objekata na području Glavnog grada Podgorice“
7 Paralelna revizija uspjeha na temu “Upravljanje rijekama – Zaštita rijeka od odlaganja komunalnog otpada”
1 Revizija Elektronskog servisa e-naručivanje na Portalu e-zdravlje
2 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
3 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore, ranije Uprava za šume Crne Gore za 2021. godinu
4 Revizija uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori”
5 Revizija uspjeha „Efikasnost realizacije projekata izgradnje stambenih jedinica za potrebe raseljenih i interno raseljenih lica“
6 Revizija pravilnosti poslovanja Ambasade CG u Francuskoj sa sjedištem u Parizu, Ambasade CG u Rumuniji sa sjedištem u Bukureštu, Ambasade CG u Turskoj sa sjedištem u Ankari i Konzulata CG u Turskoj sa sjedištem u Istanbulu za 2021.godinu
7 Kooperativna revizija – revizija uspjeha “Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije"
8 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Agencije za investicije Crne Gore za 2021. godinu
1 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Radio-televizije Crne Gore za 2021. godinu
2 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za 2021. godinu
3 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu
4 Kontrolna revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica
5 Kontrolna revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica
6 Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu
7 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021. godinu
8 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2021. godinu
9 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Ujedinjene Crne Gore za 2021. godinu
10 Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2021. godini
11 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Komunalne djelatnosti" Bar za 2021. godinu
12 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demos-a za 2021. godinu
13 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2021. godinu
14 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage FORCA za 2021.godinu
15 Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računa budžeta Crne Gore za 2021. godinu
16 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja “Biram Crnu Goru” za 2021. godinu
17 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2021. godinu
18 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu
19 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe Birača "Goran Božović" za 2021. godinu
20 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2021. godinu
21 Izvještaj o reviziji uspjeha "Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke"
22 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu
23 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu
24 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu
25 Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu
26 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu
27 Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu
28 Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda”
29 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu
30 Izvještaj o reviziji "Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom"
31 Izvještaj o kontrolnoj reviziji Efikasnost realizacije preporuka izdatih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“
32 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu
33 Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020. godinu
34 Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa"
35 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ - Budva za 2020. godinu
36 Izvještaj o Kontrolnoj reviziji Opštine Plav
37 Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta"
38 Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu