Početna / Aktuelnosti / zakljucak skupstine crne gore o pozivu vladi crne

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka DRI

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021 - oktobar 2022. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Shodno Zaključku, Skupština poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu. Takođe, Vlada je dužna da prati realizaciju svih preporuka Državne revizorske institucije koje se odnose na pojedinačne revizije urađene u periodu oktobar 2021 - oktobar 2022. godine i preporuka koje se ponavljaju iz ranijeg perioda, i o tome kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore.

Zaključkom Skupštine Crne Gore utvrđuje se da Ministarstvo finansije evidentira transferne zajmove, koji nijesu planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2022. godinu do visine njihovog ostvarenja. Ministarstvo finansija se ovlašćuje da za ove namjene otvori odgovarajuću poziciju u skladu sa ekonomskom klasifikacijom.

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu

Podgorica, 31.januar 2023.godine – Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o  reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu.

Opširnije

Održana obuka na temu integriteta i sukoba interesa

Podgorica, 29. decembar 2022. godine  - Zaposleni DRI su učestvovali na obuci na temu integriteta i sukoba interesa, koju su održali službenici Agencije za sprječavanje korupcije.

Opširnije

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu

Podgorica, 29. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Opštine Gusinje sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije

DRI je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Podgorica, 28. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu.

Opširnije

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o kontrolnoj reviziji DOO „Deponija“ Podgorica

Podgorica, 26. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

 

Opširnije