Početna / Aktuelnosti / odrzana obuka na temu integriteta i sukoba interesa

Održana obuka na temu integriteta i sukoba interesa

Održana obuka na temu integriteta i sukoba interesa

Podgorica, 29. decembar 2022. godine  - Zaposleni DRI su učestvovali na obuci na temu integriteta i sukoba interesa, koju su održali službenici Agencije za sprječavanje korupcije.

Ova obuka je realizovana u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije kao jedna od aktivnosti iz važećeg Strateškog plana razvoja DRI -"Podizati nivo svijesti među zaposlenima o značaju integriteta".

Predsjedavajući Senatom, senator Nikola N. Kovačević se zahvalio Agenciji na sprječavanju korupcije što su izašli u susret zahtjevu DRI i istaknuo da je DRI u prethodnom periodu sprovodila niz aktivnosti na ovu temu, kao što je samoocjena integriteta Državne revizorske institucije u saradnji sa Računskim sudom Holandije. U narednom periodu, pored ove obuke, DRI planira realizovati i obuke sa Uredom za reviziju Republike Hrvatske, koja vodi Mrežu za etiku u okviru EUROSAI zajednice. Obuke bi se fokusirale na praktičnu primjenu ISSAI 130 Etički kodeks INTOSAI i reviziju etike u organima javnog sektora.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije, Goran Durutović, načelnik Odsjeka za edukacije, istraživanja, kampanje i analitiku, Marko Škerović, samostalni savjetnik u Odsjeku za integritet i lobiranje i Stefan Radunović, načelnik Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera, predstavili su procedure i praksu za sprovođenje zakonskih obaveza u dijelu integriteta i sprječavanja sukoba interesa u obavljanju javnih funkcija.

Državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha  Svetlana Brajović, kao menadžer integriteta DRI je prezentovala Plan integriteta Institucije, koji je Senat usvojio septembra 2022. godine.

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu

Podgorica, 31.januar 2023.godine – Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o  reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu.

Opširnije

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021 - oktobar 2022. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Opširnije

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu

Podgorica, 29. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Opštine Gusinje sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije

DRI je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Podgorica, 28. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu.

Opširnije

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o kontrolnoj reviziji DOO „Deponija“ Podgorica

Podgorica, 26. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

 

Opširnije