Početna / Aktuelnosti / objavljen izvjestaj o reviziji godisnjeg finansijskog izvjestaja uprave

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu

Podgorica, 31.januar 2023.godine – Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu  dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N Kovačević (član Kolegijuma), izrazio  je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja Uprave za sport i mlade utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o nevladinim organizacijama, Opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. Utvrđene neusklađenosti imaju materijalan ali ne i prožimajući  efekat. 

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da subjekt revizije, do 01.03.2023. godine, izradi i dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove i da, u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, do 30.07.2023. godine, izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim  preporukama.

Nadležni Kolegijum je odlučio da se Konačni izvještaj DRI dostavi Vladi Crne Gore jer se u Izvještaju nalazi sistemska preporuka koja se odnosi na Vladu Crne Gore, (preporuka -P7).

Shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije, Konačni izvještaj DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za mlade i sport za 2021. godinu dostavljen je Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI. (www.dri.co.me)

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu

 

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata za 2020. godinu - II Izvještaj

Podgorica, 31.mart 2023.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila II kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokrata za 2020. godinu.

Opširnije

DRI će doprinijeti stvaranju promjena u javnom sektoru kroz kontinurano unaprjeđivanje kvaliteta revizija

Podgorica, 30.mart 2023.godine – Državna revizorska institucija će strateškim planiranjem revizija, njihovim kontinuiranim unaprjeđenjem kvaliteta, kao i sprovođenjem revizija oblasti od najvećeg rizika, značajno doprinijeti jačanju dobrog upravljanja i stvaranju promjena u javnom sektoru.

Opširnije

Objavljen drugi Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Podgorica, 30.mart 2023.godine - Državna revizorska institucije je izvršila II kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu.

Opširnije

Objavljen Izvještaj o reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje

Podgorica, 30.mart 2023.godine –  Polazeći od značaja koji zdravstveni sistem i zdravstvena zaštita imaju na cjelokupno društvo, DRI je sprovela reviziju informacionog sistema u cilju ispitivanja efikasnosti elektronskog servisa za online naručivanje elektronskih recepata za redovnu terapiju za hronične bolesnike.

Opširnije

Najava za medije: Konferencija povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja DRI za period 2023 - 2027. godine

Podgorica, 30. mart 2023. godine - Državna revizorska institucija organizuje konferenciju povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine, koja će se održati u četvrtak, 30. marta 2023. godine u hotelu CUE s početkom u 10 sati.

Opširnije