Početna / Aktuelnosti / objavljen izvjestaj o realizaciji preporuka iz izvjestaja o

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020.godinu

Podgorica, 06.mart 2023.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja  Nacionalnih savjeta za 2020.godinu

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem su Nacionalnim savjetima date 87 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, dok su dvije preporuke date drugom državnom organu. Predmetnom revizijom su revidirani Godišnji finansijski izvještaji i pravilnost poslovanja šest Nacionalnih savjeta za 2020.godinu i to: Albanski nacionalni savjet, Bošnjačko vijeće, Hrvatski savjet, Savjet Muslimanskog naroda, Romski savjet i Srpski nacionalni savjet.

Albanski nacionalni savjet je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestio da je od ukupno 21 date preporuke realizovao sve preporuke dok je ocjenom realizacije preporuka od strane DRI zaključeno da je 9 (devet)  preporuka realizovano, 11 (jedanaest) preporuka je djelimično realizovano i 1 (jedna) preporuka  nije realizovana.

Bošnjačko vijeće je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestilo  da je od ukupno 9 datih preporuka realizovalo 2 (dvije), djelimično realizovalo 1 (jednu), dok nije realizovalo 6 (šest) preporuka. Ocjenom realizacije preporuka od strane DRI zaključeno je da su 2 (dvije)  preporuke realizovane, 1 (jedna) preporuka je djelimično realizovana i za 6 (šest) preporuka se ne može uvjeriti u status realizacije.

Hrvatski savjet je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestio da je od ukupno 9 datih preporuka realizovao sve preporuke.  Ocjenom realizacije preporuka od strane DRI zaključeno je da je 6 (šest)  preporuka realizovano i 3 (tri) preporuke su djelimično realizovane.

Savjet Muslimanskog naroda je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestio  da je od ukupno 9 datih preporuka realizovao 4 (četiri), u fazi realizacije su 4 (četiri) dok nije primjenjiva 1 (jedna) preporuka. Ocjenom realizacije preporuka od strane DRI zaključeno je da je 5 (pet)  preporuka realizovano, 1 (jedna) preporuka je djelimično realizovana, 1 (jedna) preporuka  je u fazi realizacije i 2 (dvije) preporuke  nijesu realizovane. 

Romski savjet  je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestio  da je od ukupno 18 datih preporuka realizovao 9 (devet), djelimično realizovao 1 (jednu), u fazi realizacije su 7 (sedam), dok nije primjenjiva 1 (jedna) preporuka. Ocjenom realizacije preporuka od strane DRI zaključeno je da su 3 (tri)  preporuke realizovane, 4 (četiri) preporuke su djelimično realizovane, 6 (šest) preporuka  je u fazi realizacije, 2 (dvije) preporuke  nijesu realizovane i za 3 (tri) preporuke se ne može uvjeriti u status realizacije.

Srpski savjet  je u Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestio da je od ukupno 21 date preporuke realizovao 8 (osam), djelimično realizovao 3 (tri), dok je u fazi realizacije 10 (deset) preporuka. Ocjenom realizacije preporuka od strane DRI zaključeno je da je 1 (jedna)  preporuka realizovana, 4 (četiri) preporuke su djelimično realizovane, 8 (osam) preporuka  je u fazi realizacije, 5 (pet) preporuka  nije realizovano i za 3 (tri) preporuke se ne može uvjeriti u status realizacije.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Milan Dabović - član Kolegijuma zaključio je da su Nacionalnih savjeti (Albanski nacionalni savjet, Bošnjačko vijeće, Hrvatski savjet, Savjet Muslimanskog naroda, Romski savjet i Srpski nacionalni savjet) u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI (10.03.2022. godine) od ukupno 87 datih preporuka,  realizovali 26 (dvadeset šest)  preporuka, 24 (dvadeset četiri) preporuke su djelimično realizovane, 15 (petnaest) preporuka je u fazi realizacije, 10 (deset) preporuka nije realizovano, dok za 12 (dvanaest) preporuka državni revizori nijesu mogli utvrditi status preporuka zbog nedostatka dokumentacije. S tim u vezi, a u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI, zaključak Kolegijuma je da Nacionalni savjeti (Albanski nacionalni savjet, Bošnjačko vijeće, Hrvatski savjet, Savjet Muslimanskog naroda, Romski savjet i Srpski nacionalni savjet)  dostave Državnoj revizorskoj instituciji nove Izvještaje o realizaciji preporuka i dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja za preporuke koje zahtijevaju dalje praćenje, najkasnije do 15.01.2024.godine.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će  dostaviti subjeku revizije i skupštinskom Odboru za ljudska prava i slobode.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja  Nacionalnih savjeta za 2020.godinu kao infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI (ww.dri.co.me).

Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o  reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih Savjeta za 2020.godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o  reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih Savjeta za 2020.godinu (infografik)

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata za 2020. godinu - II Izvještaj

Podgorica, 31.mart 2023.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila II kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokrata za 2020. godinu.

Opširnije

DRI će doprinijeti stvaranju promjena u javnom sektoru kroz kontinurano unaprjeđivanje kvaliteta revizija

Podgorica, 30.mart 2023.godine – Državna revizorska institucija će strateškim planiranjem revizija, njihovim kontinuiranim unaprjeđenjem kvaliteta, kao i sprovođenjem revizija oblasti od najvećeg rizika, značajno doprinijeti jačanju dobrog upravljanja i stvaranju promjena u javnom sektoru.

Opširnije

Objavljen drugi Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Podgorica, 30.mart 2023.godine - Državna revizorska institucije je izvršila II kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu.

Opširnije

Objavljen Izvještaj o reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje

Podgorica, 30.mart 2023.godine –  Polazeći od značaja koji zdravstveni sistem i zdravstvena zaštita imaju na cjelokupno društvo, DRI je sprovela reviziju informacionog sistema u cilju ispitivanja efikasnosti elektronskog servisa za online naručivanje elektronskih recepata za redovnu terapiju za hronične bolesnike.

Opširnije

Najava za medije: Konferencija povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja DRI za period 2023 - 2027. godine

Podgorica, 30. mart 2023. godine - Državna revizorska institucija organizuje konferenciju povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine, koja će se održati u četvrtak, 30. marta 2023. godine u hotelu CUE s početkom u 10 sati.

Opširnije