Početna / Aktuelnosti / objavljen izvjestaj o realizaciji preporuka iz izvjestaja o

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu

Podgorica, 16.mart 2023.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 39 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,  dok je pet preporuka dato drugom državnom organu.

Imajući u vidu orgnizacione promjene tokom 2022.godine, shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom je došlo do razdvajanja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i formiranja dva ministarstva (Ministarstvo pravde i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava), Državna revizorska institucija je, shodno nadležnostima navedenih ministarstava,  zadužila Ministarstvo pravde da dostavi Akcioni plan za realizaciju preporuka i Izvještaj o realizaciji preporuka za 18 datih preporuka i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava da dostavi Akcioni plan za realizaciju preporuka i Izvještaj o realizaciji preporuka za 21 datu preporuku.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma je, na osnovu dostavljenih Izvještaja o realizaciji preporuka,  dokumentacije Ministarstva pravde i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i ocjene državnih revizora, zaključio da je: Ministarstvo pravde od ukupno 18 datih preporuka: 12 (dvanaest)  preporuka realizovalo, 1 (jedna) preporuka je djelimično realizovana, 1 (jedna) preporuka  nije realizovana i  za 4 (četiri) preporuke se ne može uvjeriti u status realizacije, dok je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava od ukupno 21 date preporuke: 2 (dvije)  preporuke realizovalo, 13 (trinaest) preporuka je u fazi realizacije i za 6 (šest) preporuka se ne može uvjeriti u status realizacije.

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da Ministarstvo pravde i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava za 25  preporuka koje zahtijevaju dalje praćenje (preporuka koja nije realizovana, djelimično realizovana preporuka, preporuke u fazi realizacije i preporuke za koje državni revizori nijesu mogli utvrditi status preporuke) dostave dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja, kao i novi Izvještaj o realizaciji preporuka najkasnije do 30.11.2023.godine.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti subjeku revizije, skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odboru za ljudska prava i slobode, na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. Godinu kao i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI. (www.dri.co.me)

Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu (infografik)

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata za 2020. godinu - II Izvještaj

Podgorica, 31.mart 2023.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila II kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokrata za 2020. godinu.

Opširnije

DRI će doprinijeti stvaranju promjena u javnom sektoru kroz kontinurano unaprjeđivanje kvaliteta revizija

Podgorica, 30.mart 2023.godine – Državna revizorska institucija će strateškim planiranjem revizija, njihovim kontinuiranim unaprjeđenjem kvaliteta, kao i sprovođenjem revizija oblasti od najvećeg rizika, značajno doprinijeti jačanju dobrog upravljanja i stvaranju promjena u javnom sektoru.

Opširnije

Objavljen drugi Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Podgorica, 30.mart 2023.godine - Državna revizorska institucije je izvršila II kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu.

Opširnije

Objavljen Izvještaj o reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje

Podgorica, 30.mart 2023.godine –  Polazeći od značaja koji zdravstveni sistem i zdravstvena zaštita imaju na cjelokupno društvo, DRI je sprovela reviziju informacionog sistema u cilju ispitivanja efikasnosti elektronskog servisa za online naručivanje elektronskih recepata za redovnu terapiju za hronične bolesnike.

Opširnije

Najava za medije: Konferencija povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja DRI za period 2023 - 2027. godine

Podgorica, 30. mart 2023. godine - Državna revizorska institucija organizuje konferenciju povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine, koja će se održati u četvrtak, 30. marta 2023. godine u hotelu CUE s početkom u 10 sati.

Opširnije