Početna / Aktuelnosti / drzavna revizorska institucija objavila izvjestaj o reviziji zavrsnog

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu

Podgorica, 29. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Opštine Gusinje sa zakonskim i drugim propisima.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma) je izrazio uslovno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Opštine.

Opština Gusinje u finansijskim izvještajima nije iskazala neizmirene obaveze na propisanom obrascu što je trebalo učiniti shodno Pravilniku o sadržaju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i izdacima po potrošačkim jedinicama i izvještaja o neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opština. Prilikom revizije Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu, državni revizor se nije mogao uvjeriti u iznos neizmirenih obaveza opštine Gusinje.

Revizijom pravilnosti su utvrđeni slučajevi neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima i to: Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu se dostavlja Skupštini Opštine Gusinje; Vladi, Ministarstvu finansija i Ministarstvu javne uprave radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama; Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore i Zajednici Opština Crne Gore. Imajući u vidu obaveze iz Protokola o saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom u slučaju iskazivanja negativnog mišljenja, Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu dostavlja se Vrhovnom državnom tužilaštvu na upoznavanje.

Opština Gusinje je u obavezi da do 31. januara 2023. godine dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka i u roku od 6 mjeseci Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu (infografik)

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu

Podgorica, 31.januar 2023.godine – Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o  reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu.

Opširnije

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021 - oktobar 2022. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Opširnije

Održana obuka na temu integriteta i sukoba interesa

Podgorica, 29. decembar 2022. godine  - Zaposleni DRI su učestvovali na obuci na temu integriteta i sukoba interesa, koju su održali službenici Agencije za sprječavanje korupcije.

Opširnije

DRI je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Podgorica, 28. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu.

Opširnije

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o kontrolnoj reviziji DOO „Deponija“ Podgorica

Podgorica, 26. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

 

Opširnije