Početna / Aktuelnosti / dri na konferenciji eurosai o odrzivom razvoju

DRI na Konferenciji EUROSAI o održivom razvoju

DRI na Konferenciji EUROSAI o održivom razvoju

Konferenciju EUROSAI otvorio je gos. Marijan Banaš, predsjedavajući EUROSAI EWGEA i predsjednik VRI Poljske, a učešće su uzeli i predstavnici Evropskog revizorskog suda i predstavnici Evropske agencije za zaštitu životne sredine, kao i predstavnici nacionalnih revizorskih institucija koji su prezentirali svoja iskustva i istakli značaj revizije zaštite životne sredine, naročito kroz sprovodjenje revizije uspjeha.

Značaj Konferencije i učešće predstavnika DRI Crne Gore posebno se ogleda u svijetlu izrade Godišnjeg plana DRI za revizije uspjeha u 2023. godini, gdje će posebno mjesto zauzeti revizije koje se odnose na program Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030 i Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore (NSOR). Ovaj tip revizije uspjeha je posebno značajan zbog ocjene ispunjenja dugoročne razvojne strategije Crne Gore kojom se definišu rješenja za održivo upravljanje sa četiri grupe nacionalnih resursa: ljudskim, društvenim, prirodnim i ekonomskim, kao prioritet ukupnog održivog razvoja crnogorskog društva.

Tokom Konferencije senator dr Radulović imao je bilateralni susret sa predsjednikom VRI Poljske gos. Banašom, kojom prilikom je otvorena mogućnost saradnje na paralelnim revizijama uspjeha, te izradi smjernica za reviziju zaštite životne sredine.

Predstavnici Državne revizorske institucije na Konferenciji EUROSAI o održivom razvoju

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu

Podgorica, 31.januar 2023.godine – Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o  reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Uprave za sport i mlade  za 2021. godinu.

Opširnije

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021 - oktobar 2022. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Opširnije

Održana obuka na temu integriteta i sukoba interesa

Podgorica, 29. decembar 2022. godine  - Zaposleni DRI su učestvovali na obuci na temu integriteta i sukoba interesa, koju su održali službenici Agencije za sprječavanje korupcije.

Opširnije

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu

Podgorica, 29. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Opštine Gusinje sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije

DRI je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Podgorica, 28. decembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu.

Opširnije