Početna / Aktuelnosti / analiza sigma e o idejama za promjenu duzine

Analiza SIGMA-e o idejama za promjenu dužine trajanja mandata članova Senata DRI Crne Gore

Podgorica, 26. april 2023. godine - Nakon obavještavanja SIGMA-e o potencijalnim izmjenama Zakona o DRI u pogledu trajanja mandata Senata DRI, SIGMA (Podrška unaprjeđenju u upravljanju i rukovođenju - Zajednička inicijativa organizacije OECD-a i EU) je sprovela analizu o idejama za promjenu dužine trajanja mandata članova Senata DRI Crne Gore.

Imajući u vidu da Međunarodni standardi i principi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) predstavljaju pravnu tekovinu Evropske unije i jedno od mjerila u pregovaračkom procesu sa EU u okviru Poglavlja 32 Finansijska kontrola, analiza je urađena u odnosu na međunarodne principe - Lima i Meksičke deklaracije o nezavisnosti VRI. Takođe je analizom vršeno poređenje pravnog okvira Državne revizorske institucije u Crnoj Gori u odnosu na dobru praksu Evropske unije, koja je zasnovana na dokumentu objavljenom od strane Evropskog revizorskog suda. S obzirom na značaj ove analize u svijetlu poštovanja pravne tekovine Evropske unije, Senat je uz saglasnost SIGMA-e donio odluku da se Analiza objavi integralno na zvaničnoj internet stranici DRI kako bi javnost bila u potpunosti obaviještena.

Analiza SIGMA o ideji izmjene pravnog okvira DRI Crne Gore

Najnovije aktuelnosti

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu

Podgorica, 02.jun 2023.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila  kontrolu relizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu.

Opširnije

DRI na proljećnom zasjedanju EUROSAI WGEA o Klimatskim promjenama

Varšava, 26-27. maj 2023.godine - Delegacija DRI u sastavu dr Branislav Radulović, član Senata DRI, Zoran Jelić, čan Senata DRI i Jadranka Delibašić, državna revizorka - rukovoditeljka Odjeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha, učestvovala je na proljećnom zasjedanju EUROSAI WGEA, na temu „Klimatske promjene - napredak ostvaren u naporima za prilagođavanje“, koje je kao domaćin organizovala VRI Poljske.

Opširnije

Naučni skup povodom obilježavanja dana Državne revizorske institucije Crne Gore

Podgorica, 16. maj 2023. godine – Državna revizorska institucija je 15. maja t.g. bila domaćin naučnog skupa povodom obilježavanja dana Državne revizorske institucije u Crnoj Gori.

Opširnije

Senat DRI Crne Gore i visoki zvaničnici vrhovnih revizorskih institucija iz regiona i SIGMA-e na prijemu kod predsjednika Crne Gore

Podgorica, 16. maj 2023. godine - Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je predstavnike Državne revizorske institucije Crne Gore i visoke zvaničnike vrhovnih revizorskih institucija Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Kosova i SIGMA-e.

Opširnije

Predsjedavajući Senatom, senator Nikola N. Kovačević gost u jutarnjem programu TVCG

Podgorica, 16. maj 2023. godine – Predsjedavajući Senatom, senator Nikola N. Kovačević je u ponedeljak, 15. maja 2023. godine bio gost u jutarnjem programu Televizije Crne Gore „Dobro jutro Crna Goro“ povodom dana Državne revizorske institucije Crne Gore.

Opširnije