Početna / Mediji / Najava događaja / najava potpisivanja protokola o saradnji izmedu skupstine crne

Najava potpisivanja Protokola o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske intitucije


Lokacija događaja

Vila Gorica, Podgorica

Datum i vrijeme događaja

11. 5. 2018-12:00am
  • Podgorica, 10. maj 2018. godine - Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović i predsjednik Senata Državne revizorske institucije dr Milan Dabović potpisaće sjutra (petak, 11. maj) Protokol o saradnji ovih institucija.

    Protokolom će biti definisane mjere za unaprjeđenje međusobne saradnje u cilju ostvarivanja djelotvorne budžetske kontrole i promovisanja odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija, u skladu sa opšte priznatim principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).

    Potpisivanje ovog dokumenta će biti održano u Vili Gorica u petak, 11. maja sa početkom u 12:00 sati.

    Događaj je otvoren za akreditovane medije.

Sljedeće aktivnosti

Trenutno nema događaja u najavi